Styrelsen

Kontakta styrelsen:
Tel: 0771- 860 860 (via dag och natt)
Mejl: styrelsen@gbghus38.se
Styrelselokal: Prilyckegatan 121