Om bostadsrätt

Bostadsrätt – rätten att använda en bostad

När du köper en bostadsrätt innebär det att du köper en del av en ekonomisk förening och rätten att använda en viss bostad (nyttjanderätt). En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus. Du blir medlem i en bostadsrättförening.

Du äger alltså inte bostaden. Den ägs av bostadsrättföreningen där du blir blir medlem.

Insats och månadsavgift
När du köper en bostadsrätt betalar du en insats. På samma sätt som hyresgäster betalar hyra måste du som har en bostadsrätt betala en så kallad månadsavgift. Månadsavgiften, som beslutas av styrelsen, ska täcka föreningens kostnader för drift (el och vatten) samt underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. Avgiften ska också täcka kostnader för städning av trappor, tvättstugor, trädgårdsskötsel, sophämtning, snöröjning, fastighetsskötare och entreprenad.

Att bli och vara medlem
För att få köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i föreningen. Innan föreningen godkänner dig som medlem kallas du till föreningens överlåtelseansvarige för ett möte. När du blir medlem åtar du dig att följa de regler som finns i föreningen (stadgar och ordningsregler).

Som bostadsrättsinnehavare är du med och fattar beslut om vilka som väljs till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Vid den årliga stämman är du också med och bestämmer om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, fastställer resultat- och balansräkning, eventuella ändringar av stadgarna. Vid årsstämman och vid eventuell extra stämma har varje bostadsrätt en röst. En bostadsrättsinnehavare har rätt att använda ombud på stämman. Detta måste vara skriftligt med en fullmakt.

Dina skyldigheter som bostadsrättsinnehavare
Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att hålla din bostad i ett bra skick.
Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att:

  • betala månadsavgiften
  • vara rädd om fastigheten
  • underhålla bostaden
  • hålla balkong och loftgång samt trapphus rent och snyggt
  • hålla uteplats i gott skick
  • inte hyra ut i andra hand utan styrelsens godkännande
  • inte störa grannarna

Du är personligen ansvarig för att lägenheten eller radhuset är i ett gott skick. Det betyder att du är ansvarig för tapetsera, måla, lägga golv dvs insidan inklusive vitvaror, köks- och badrumsinredning.

Tänk på att vid badrumsrenoveringar och elinstallationer behövs en behörig entreprenör!

Du kan läsa mer om dina skyldigheter i bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler. Där står också vilka skyldigheter bostadsrättsinnehavare och förening har mot varandra. Du som bostadsrättsinnehavare bör kontakta styrelsen vid minsta tveksamhet om vad du kan eller inte kan göra.Du kan även kontakta Dag och natt på 0771-860 860.

Mer information hittar du på:
www.gbghus38.se
www.riksbyggen.se
www.proinova.se/rbforsakring/ovriga

Så styrs bostadsrättsföreningen
Årligen kallas ni till föreningens årsstämma. Det är föreningens högsta beslutande organ. På stämman har du som bostadsrättsinnehavare möjlighet att påverka via din rösträtt. Du har även möjlighet att lämna motioner (=förslag till beslut i övergripande frågor, ska i vår förening vara inne senast sista juni samma år som stämman är) till årsstämman och att kandidera till ett styrelseuppdrag. Styrelsen, som väljs på stämman, har i uppdrag att ansvara för föreningens löpande förvaltning.

Stämman utser även revisor vars uppgift är att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning.

Valberedningen ska förbereda de val som sker på föreningsstämman.

När måste du kontakta styrelsen?

Ombyggnad
Vid större ombyggnadsarbeten i din lägenhet, exempelvis flyttning av väggar, omdragning av vatten, värme och el, utbyggnad av vardagsrum samt arbeten på balkong och uteplatser. Du ska då inkomma med ritning och beskrivning till styrelsemejlen eller i styrelsebrevlådan. Ni måste invänta svar från styrelsen innan ombyggnad får påbörjas.

Badrum
Om du vill göra om ditt badrum, var medveten om att föreningen har genomfört relining på avloppsstammen. Stammen får inte flyttas!
Om du dessutom ska byta från väggbrunn till golvbrunn så står föreningen för en del av kostnaderna. Kontakta föreningens kontaktperson på Riksbyggen Lena Krantz, christian.stefansson@riksbyggen.se för att få reda på vad som gäller.

Renovering
Du får renovera din lägenhet, faktum är att du är skyldig att hålla den i bra skick. Ska du göra större förändringar måste du först kontakta styrelsen.

Vid renovering, spara kvitton m.m. för ev. garantier.

Andrahandsuthyrning
Om ni önskar att hyra ut er lägenhet i andra hand måste ni ansöka genom att fylla i en blankett för andrahandsuthyrning. Den hittar ni på ert ”Mitt Riksbyggen” via länken  –
https://mitt.riksbyggen.se/boende/min-bostad/hyr-ut-i-andra-hand/ .
När blanketten är ifylld och påskriven av er så ska denna lämnas till styrelsen. Antingen till styrelsens brevlåda på Prilyckegatan 121 alternativt mailas in till styrelsen@gbghus38.se .
Styrelsen tar sedan ett beslut på nästkommande styrelsemöte om den godkänns eller inte. Observera att ingen uthyrning får påbörjas förrän ni eventuellt har fått godkänt att hyra ut er lägenhet.
Om ni skulle påbörja en uthyrning utan ett godkännande så riskerar ni att bli av med er lägenhet och tvingas flytta.

Ni som ägare till lägenheten har även det fulla ansvaret för era andrahandshyresgäster om något skulle ske under perioden som lägenheten hyrs ut.

Har ni frågor kring andrahandsuthyrning kan ni kontakta vår förvaltare från Riksbyggen, Christian Stefansson på christian.stefansson@riksbyggen.se eller 031-704 55 98.

Hemförsäkring
Du ska själv teckna hemförsäkring. Du måste även ha bostadsrättstillägg i din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information!
Om du inte har ett bostadsrättstillägg, så täcker försäkringen INTE din inredning i kök, badrum, tapeter, golv osv.