Fastighetsskötare

I vår förening finns en fastighetsskötare. Hans uppgifter är att sköta om föreningens allmänna utrymmen, bistå föreningens entreprenörer med nycklar osv.

Några av fastighetsskötarens arbetsuppgifter:
Tillsyn av området, tvättstugor, i undercentraler
Kontrollerar och byter lampor i allmänna utrymmen
Lämnar ut nycklar och rekvisitioner på nycklar
Åtgärdar en del av de fel som rapporteras till Dag och Natt
Bistår styrelsen som kontaktperson för entreprenörer, vid behov
Yttre underhåll, t ex målning och mindre reparationer
Underhåll i källargångar och källarutrymmen
Akuta vatteninträngningar, grundvatten
Anslagstavlorna, byte av namn
Byte av skyltar
Inloggningsuppgifter till app för bokning av tvättstuga.

Fastighetsskötaren utför bara arbeten i din lägenhet som är anmälda till Dag och Natt.

Vid större arbeten och renoveringar som föreningen gör händer det att hantverkare måste få tillgång till din lägenhet. Det är hos fastighetsskötaren du lämnar in din nyckel.

Nycklar
Nycklar till förråd samt övriga gemensamma lokaler samt rekvisition för lägenhetsnyckel hämtas hos fastighetsskötaren mot deposition.

Bomnyckel
För tillfällig utlåning av bomnyckel till föreningens gårdar, kontakta föreningens fastighetsskötare via Dag och Natt, telefon: 0771 / 860 860.