Parkering & förråd

Ordningsregler parkering och förråd

Parkering
I föreningen finns parkering för våra medlemmar på Prilyckegatan och Lillekärr Södra. De flesta är med elstolpe. Där finns också besöksparkeringar mot avgift. Handikapparkering finns på Prilyckegatan. Till varje lägenhet hör i princip en parkering. Vill man hyra en extraparkering eller carport ställer man sig i kö till detta, anmälan via styrelsemejlen.

Man får hyra max 2 bilparkeringar per hushåll.

Alla parkeringar är avgiftsbelagda. Om föreningen inte har möjlighet att erbjuda en extra parkering kan man få lösa ett tillfälligt p-tillstånd som ger rätt till att stå på besöksparkeringen i mån av plats. Villkoret för att kunna lösa detta tillfälliga p-tillstånd är att man står i kö till en extra parkering.

När du står i kö till extra parkering så köar du till både parkeringen på Lillekärr södra och parkeringarna på Prilyckegatan. Platser delas ut efter kösystemet och styrelsen kan inte garantera att du får parkering närmast där du bor.

Om man står i kö till en extra parkering och tackar nej till en sådan när det erbjuds, så stryks man från kölistan. Du får lov att sätta upp dig i kö igen men hamnar då sist i kön.

Man får endast hyra parkering till personbil som är besiktigad, skattad och försäkrad. Intyg på detta kan styrelsen kräva. Om detta inte följs blir platsen uppsagd.

Fordonets hjul måste placeras innanför parkeringrutans markering.

Du ska årligen, vid annonsering av sopning av området, sopa bort grus på din parkering.

Vid snöfall plogas våra parkeringar av vår entreprenör. Vallar som blir bakom bilar ska skottas bort av de boende. Snön får ej skottas så att den förhindrar framkomligheten för andra.

Större parkeringsplatser
Föreningen har ett antal större parkeringsplatser. Dessa finns både på Prilyckegatan och Lillekärr Södra. Dessa är ej med elstolpe. De är avgiftsbelagda.

Mopeder/mc
Mc- och mopedgarage finns både på Prilyckegatan och Lillekärr Södra. Det finns även p-platser med tak för mopeder och mc på båda adresserna. Mc/mopedgarage är avgiftsbelagda. Man får hyra max 1 mc/mopedparkering per hushåll.

Mc och moped får ej parkeras på våra gårdar, inte ens i anslutning till radhus.

Andrahandsuthyrning av p-plats, husvagnsparkering eller MC/mopedplats är förbjuden! Gör man detta räknas det som olovlig uthyrning och ni blir av med er plats omgående.

Förråd och källargångar
Till varje lägenhet hör ett källarförråd (utom lägenheter med källarvåning). Det är förbjudet att ställa och förvara saker i våra källargångar. Man får ej förvara brandfarliga vätskor eller gasol i förråd, dessa får ej heller användas i källare eller förråd. Det är förbjudet att röka i källare, förråd och källargångar.

Cykelrum/barnvagnar
I källarna finns ett antal cykelförråd. Där får endast cyklar och barnvagnar förvaras.