Städning av återvinningsstation

 

Göteborgs stad är ansvariga för städning och hämtning. Om man upplever stationen full eller nedsmutsad ska man ringa för att de ska komma och städa eller tömma.

Begära städning av återvinningsstation (Prilyckegatan)
Telefon: 0200-880311
Uppge nr: 7781