Styrelsen

Ordförande
Mikael Johansson

Vice Ordförande
Madeleine Söderlund

Sekreterare
Steven Gorial

Ledamot
Stefan Henriksen

Ledamot
Jan Kylbring

Ledamot
Reine Bandelin

Ledamot (Riksbyggen)
Samuel Jeremejeff 

Suppleant
Sandra Delac

Suppleant
Kent Olsson

Suppleant
AnnKatrin Johansson

Suppleant
Therese WackenstedtTräffa styrelsen
Styrelsen befinner sig i Kajutan (prilyckegatan 91) för frågor sista onsdagen i månaden kl 18.00-19.00.


Styrelsemöten 2023
Januari 10/1
Februari 6/2
Mars 15/3
April 3/4
Maj 16/5 (Budget)
Juni 13/6
Augusti 31/8
September 28/9
Oktober 10/10 (Bokslut)
November 22/11
Årstämma 18/11
December 6/12 (konstituerande)

Med reservation för förändring av tid