Styrelsen

Ordförande
Mikael Johansson

Vice Ordförande
Madeleine Söderlund

Sekreterare
Steven Gorial

Ledamot
Stefan Henriksen

Ledamot
Jan Kylbring

Ledamot
Reine Bandelin

Ledamot (Riksbyggen)
Kent Malmström

Suppleant
Sandra Delac

Suppleant
Kent Olsson

Suppleant
AnnKatrin Johansson

Suppleant
Therese Wackenstedt


Styrelsemöten 2024
Januari 9/1
Februari 7/2
Mars 4/3
April 16/3
Maj 16/5 (Budget)
Juni 11/6
Augusti 27/8
September 26/9
Oktober 10/10 (Bokslut)
November 14/11
Årstämma –
December 2/12 (konstituerande)

Med reservation för förändring av tid