Styrelsen

Ordförande
Mikael Johansson

Vice Ordförande
Madeleine Söderlund

Sekreterare
Steven Gorial

Ledamot
Jan Kylbring

Ledamot
Stefan Henriksen

Ledamot
Lasse Törn

Ledamot (Riksbyggen)
Christian Stefansson

Suppleant
Sandra Delac

Suppleant
Reine Bandelin

Suppleant
Samir Kadic

Suppleant
Tinus StenhillTräffa styrelsen
Styrelsen befinner sig i Kajutan (prilyckegatan 91) för frågor sista onsdagen i månaden kl 18.00-19.00.


Styrelsemöten 2022
Januari 10/1
Februari 7/2
Mars 7/3
April 4/4
Maj 2/5 (Budget)
Juni 13/6
Augusti 29/8
September 22/9
Oktober 10/10 (Bokslut)
November 17/11
Årstämma 18/11 – 1/12
December 6/12 (konstituerande)

Med reservation för förändring av tid