Takprojekt/Solceller

Projektinformation
Till medlemmar i brf Göteborgshus nr 38


Betongprojektet går nu in i sitt slutskede. Eftersom betongen i våra fastigheter visade sig var i sämre skick än vad som förväntades, har projektet dragit ut på tiden och väntas avslutas nu under våren.

Styrelsen har sedan tidigare gjort en utredning av föreningens tak och deras skick. Utredningen konstaterade att taken behöver renoveras de närmaste åren. På senare tid har även en del skador uppkommit med inläckage i lägenheter som följd.

Styrelsen har även gjort en utredning gällande möjligheten att installera solceller på taken i samband med ett takbyte. Efter det har det har styrelsen även ansökt och blivit beviljad solcellsbidrag från Länsstyrelsen för installationen.

Styrelsen har därför beslutat att under våren starta en projektering (utrednings- och förberedelsearbete) gällande ombyggnad av tak samt installation av solceller. Åtgärden kommer kräva ett stämmobeslut på en extrastämma.


Styrelsen hälsar Dig hjärtligt välkommen till ett informationsmöte för att presentera det projektförslag som styrelsen och projektgruppen arbetat fram beträffande projekt takbyte och installation av solceller på föreningens tak.

När: Måndagen den 13 maj 2019
Tid: Kl. 18.00-19.00
Plats: Kärraskolans matsal

Vi kommer att presentera skisser på hur det nya taket kommer se ut, hur solcellerna kan komma att placeras samt hur projektet påverkar oss som medlemmar. Det kommer även ges möjlighet för dig som medlem att ställa frågor. Vi kommer inte fatta några beslut under kvällen, utan det kommer ske på kommande extra föreningsstämma.

För info; Vi kommer inom de kommande veckorna filma taken med drönare. Personer kommer inte synas på filmerna.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Göteborgshus 38