Köpare/Säljare/Mäklare

Info för köpare
Vi rekommenderar att du läser igenom vad som står på Konsumentverkets sida när du ska köpa en lägenhet,
http://www.omboende.se/, där kan du läsa om vad det innebär att köpa en bostadsrätt, dina skyldigheter osv.
Läs även igenom dokumentethttp://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Maklarens-skyldigheter/ .
Vi rekommenderar att ni gör en besiktning av lägenheten innan ni köper,
om fel upptäcks i efterhand så blir det förmodligen ni som överta ansvaret för detta.
Det ligger inte på föreningen.

När du köpt en lägenhet så ska du även bli godkänd som medlem i föreningen.
Alla papper skickas automatiskt och du kommer att bli kallad till ett möte av överlåtelseansvarige när det är dags.

Detta ska du få av säljaren när du köper lägenhet:
  • Samtliga nycklar minst 3 st till patentlås och 3 st till niotillhållarlåset ( överlåset).
  • 2 st husnycklar (HN) för mat-och restavfall
  • 2 st plastnycklar TAG’s för entre till källare, bokning av tider till tvättstuga.
  • RB förening 38’s Årsredovisning från senaste årsmöte.
  • Vem ( vilken firma) som gjort jobb för El och VVS i lägenheten, ansvarsfråga.
  • Föreningens bopärm, senast i samband med kontraktskrivningen.
  • Föreningens stadgar.

Till säljare
Det är du som ska ge mäklaren den information om lägenheten och föreningen som mäklaren behöver.
Informationen finner du här på vår sida och det mesta finns i årsredovisningen.
Hänvisa mäklaren till denna sida.

Till mäklare
Läs gärna igenom informationen på vår webbplats för att säkerställa att ni kommer med rätt information.
När det gäller ev avgiftshöjningar så beslutas det om dessa vid föreningens budgetmöte som hålls varje vår,
föreningen har brutet räkenskapsår.
Medlemmarna får alltid information om detta och således så har er säljare den information som finns att tillgå.

Till mäklare och köpare
Ta med egen tolk vid möte med styrelsen om köparen inte förstår det svenska språket.
The broker or the buyer is responsible to bring an interpreter to the meeting with the council of the housing cooperative.

Några felaktiga påståenden från mäklare:
”Radhus 5 rok”. Det största som finns är radhus med 4 rok med biarea.
Källarvåningen räknas som biyta. Däremot så betalar man ett något högre bränsletillägg för den extra stora ytan, därav något högre total avgift. ”Det ingår alltid en parkering till varje lägenhet.” Detta stämmer inte helt, i princip så finns det möjlighet till en parkering till varje lägenhet men vi kan inte garantera detta.
För parkering betalar man dessutom en avgift, beroende på vilken typ av parkering det är.

Mäklarens skyldigheter gentemot köparen
Vid en försäljning ska mäklaren värna om både köparen och säljarens intressen.
Enligt lagen ska mäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren som sköter din försäljning är bland annat skyldig att:
•ge dig en beskrivning av objektet
•ge dig skriftlig information om undersökningsplikten
•erbjuda en skriftlig beräkning av boendekostnaden
•tala om för säljaren att han eller hon ska ge köparen korrekta uppgifter om objektet
•göra klart för både dig och säljaren att bara skriftligt köpeavtal är bindande.

Mäklaren har många skyldigheter att leva upp till inom ramen för god fastighetsmäklarsed.
På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du läsa utförligt om dessa skyldigheter.

Beskrivningen av objektet
Beskrivningen av objektet ska innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.
Även fastighetsbeteckning, taxeringsvärden, areal, driftskostnader, inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten samt information om eventuella gemensamhetsanläggningar ska finnas med.
Om du köper en bostadsrätt ska objektsbeskrivningen innehålla lägenhetsnummer, storlek, årsavgift och beslutade ändringar av den samt driftskostnader.
Det ska även finnas uppgift om bostadsrättsföreningens namn, pantsättning av bostadsrätten, andelstal, och upplåten mark.

Mäklarens upplysningsplikt
Mäklaren ska ge dig som köpare de råd och upplysningar som du kan behöva om objektet och andra förhållanden som har samband med köpet.
Upplysningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid köpet. Ett undantag är att mäklaren inte behöver upplysa om sådana fel som är uppenbara.
Mäklaren har också ett ansvar för att köparen förstår betydelsen av informationen som mäklaren ger. Om du som köpare känner dig osäker på något, fråga mäklaren och be om en förklaring.

källa: http://www.omboende.se, en webbplats från Konsumetverket.