Allmänna ordningsregler

Det åligger bostadsrättsföreningens medlemmar att följa nedanstående trivselregler:

 • Vara aktsamma om och väl vårda entréer, trappor och övriga gemensamma utrymmen samt planteringar.
 • Inte släppa husdjur lösa på föreningens mark eller rasta på på våra gårdar eller lekplatser.
 • Motorfordonstrafik är i princip förbjudet på våra gårdar, förutom att göra en kortare i- eller urlastning (5-10 min). Undantag för färdtjänst samt vid in- eller avflyttning.
  • Tänk EXTRA på säkerheten, max-hastighet 10 km/tim.
  • Parkera inte bilar eller andra motorfordon inne på gårdar i annat syfte än i- och urlastning. Parkeringsförbud gäller på alla våra gårdar.
  • Entreprenörer som utför arbeten på uppdrag av föreningen kan få dispens, men ska då ha parkeringstillstånd i framrutan.
  • Om ni ser felparkerade bilar i området kan ni ringa till Controlla och anmäl detta. (Det går bra att prata in meddelande på telefonsvararen)
  • Parkera aldrig framför bommar och övriga brandvägar. Där måste ambulans och räddningstjänst kunna komma in på sekunden, då det handlar om liv och död.
 • Nattro råder mellan söndag kväll – fredag morgon från kl 22.00 – 07.00. Mellan fredag kväll och söndag morgon från kl 24.00 – 08.00.
 • Vid renovering får inte sågning osv ske på loftgång (allmän plats)
 • Renovering får inte utföras efter kl 20.00, såväl vardagar som helger.
 • Släng inte fimpar, snus eller skräp på marken.
 • Visa hänsyn vid rökning.
 • Hjälp till att sopa gångbanor framför radhus, loftgångar och trapphus så att vi har rent och fint.
 • Ställ inga sopor utanför moluckerna för att du glömt nyckel.
 • Papperskorgarna inne på gårdarna är inte till för dina hushållssopor, släng dem i moluckerna.