Allmänna ordningsregler

Det åligger bostadsrättsföreningens medlemmar att följa nedanstående trivselregler:

 • Vara aktsamma om och väl vårda entréer, trappor och övriga gemensamma utrymmen samt planteringar.
 • Inte släppa husdjur lösa på föreningens mark eller rasta på på våra gårdar eller lekplatser.
 • Inte parkera bilar eller andra motorfordon inne på gårdar i annat syfte än i- och urlastning. Parkeringsförbud gäller på alla våra gårdar. Entreprenörer som utför arbeten på uppdrag av föreningen kan få dispens men ska då ha parkeringstillstånd i framrutan. Om ni ser felparkerade bilar i området kan ni ringa till Controlla och anmäl detta. (det går bra att prata in meddelande på telefonsvararen)
 • Nattro råder från kl 22
 • Nattro råder söndag- torsdag från kl 22.00 – 07.00, fredag och lördag från kl 24.00 – 08.00.
 • Vid renovering får inte sågning osv ske på loftgång (allmän plats)
 • Renovering får inte utföras efter kl 20 på vardagar och helger.
 • Släng inte fimpar på marken.
 • Visa hänsyn vid rökning.
 • Hjälp till att sopa gångbanor framför radhus, loftgångar och trapphus så att vi har rent och fint.
 • Ställ inga sopor utanför moluckerna för att du glömt nyckel.
 • Papperskorgarna inne på gårdarna är inte till för dina hushållssopor, släng dem i molukerna.