Störningsjouren

Om du blir störd (kraftig störning) av granne kan du ringa och anmäla detta till Störningsjouren på telefon 031 – 3949007.

Tänk på att uppge vad störningen gäller, lägenhetsnummer på den som stör samt ditt namn och lägenhetsnummer.

Föreningens ordningsregler gäller. Om du upplever att störningen inte är så kraftig kan du kontakta styrelsen. Ange då lägenhetsnummer på den som stör samt ditt namn och lägenhetsnummer.

Utryckningstider för Störningsjouren:
Sön-tors 22.00 – 03.00
Fre-lör 22.00 – 04.00

Mer info finner du på: www.storningsjouren.goteborg.se