Föreningen

Bra att veta
Styrelsen
Valberedningen
Om föreningen

Om bostadsrätt
Lokaler
Fastighetsskötare
Sopor & avfall
Tv/bredband/telefoni
Takprojekt/solceller
Bra att veta
Boka lokaler\tvätt
Bopärm


Nyheter

 • 2020-10-28
  Laddstationer och tack från Tuve Bygg
  Tuve Bygg AB och underleverantörer tycker att det är roligt att arbeta med solcellsprojektet eftersom de får bra respons från medlemmar. Därför vill Tuve Bygg AB ge ett stort tack till föreningen.

  Följande länk innehåller instruktion för användning av laddstationen i din mobilapp vid Lillekärr Södra 180:
  Instruktion laddstation

 • 2020-10-19
  Strömavbrott hus 24 (prl. 91-93)
  Onsdagen den 21/10 behöver Tuve Bygg tyvärr bryta strömmen i hus 24 (prl. 91-93) under en timme mellan kl.9-10 på förmiddagen. Se länkar för mer information:
  Information Strömavbrott hus 24 v.43
 • 2020-10-07
  Bastu, årsstämma och bedrägeri
  Bastun är avstängd under ombyggnad av tak och installation av solceller.
  Nytt datum för årsstämman 2020 är den 1 december kl. 18:30.
  Styrelsen uppmanar medlemmar att vara vaksama för bedrägeri och kontakta styrelsen vid osäkerhet.
 • 2020-10-06
  Information till hus 46 och 47 gällande tak- och solcellsprojekt
  V.42 börjar Tuve Bygg montera ställning runt hus 46 (Lillekärr Södra 184-186) och hus 47 (Lillekärr Södra 180-182). Se länkar för mer information:
  Information till hus 47 v. 40
  Information till hus 46 v. 41

 • 2020-09-25
  Information gällande tak- och solcellsprojektet 
  Snart påbörjas tak- och solcellsprojektet på tredje gården. Under gårdagen delades ett informationsmaterial ut till alla boende på gården. Se länk för mer information:
  GBG 38 Information gård nr.3

 • 2020-09-24
  Medlemsmöten i Kajutan
  Resten av årets inbokade medlemsmöten i Kajutan är inställda på grund av Coronapandemin.

 • 2020-09-23
  Helgarbete v.39
  Tuve Bygg kommer arbeta på hus 18 (prl. 103-105) och hus 19 (prl. 117-119) kommande helg, v.39. Se länk för mer information: 
  Information v. 39 Helgarbete

 • 2020-09-11
  Information gällande arbete på hus 17 och 20
  Under kommande veckor är det dags att lyfta över väderskyddstaken till hus 17 (prl. 107 – 115) och hus 20 (prl. 121 – 123). Därefter påbörjas rivningsarbetena. Se länk för mer information:
  Information v. 37 hus 17 & 20

 • 2020-08-26
  Helgarbete v.36
  Tuve Bygg kommer arbeta kommande helg – lördag (5/9) och eventuellt söndag (6/9). Se länk för mer information om vilka hus och arbetsmoment det gäller:
  information v. 36 Helgarbete

 • 2020-08-26
  Helgarbete v.35
  Tuve Bygg kommer tyvärr behöva arbeta även under kommande helg (29-30 augusti). Se länk för mer information om vilka hus och arbetsmoment det gäller:
  information v. 35 Helgarbete

 • 2020-08-25
  Strömavbrott fredag 28/8
  Fredagen den 28/8 kl.9.00-13-00 bryts strömmen i hus 23 (Prilyckegatan 87-89) för att koppla in elkabeln för solceller.
  Se nedan för mer information:
  Prl 87-89 Information gällande strömavbrott

 • 2020-08-24
  Lägesrapport v.35 Tuve Bygg
  Se nedan för mer information:
  Lägesrapport Gård 1 och 2

 • 2020-08-20
  Helgarbete v.34
  Tuve Bygg kommer tyvärr behöva arbeta under kommande helg (22-23 augusti). Se länk för mer information om vilka hus och arbetsmoment det gäller:
  Info helgarbete v. 34

 • 2020-07-06
  Tuve Byggs arbetstider under sommaren
  Under semesterveckorna (v.28-31) arbetar Tuve Bygg mellan kl. 08.00-15.00.

 • 2020-06-30
  Helgarbete v.27
  Tuve Bygg kommer arbete på Hus 18 (Prilyckegatan 103 – 105) och Hus 23 (Prilyckegatan 87 – 89) den kommande helgen (4-5 juli).
  Se länk för mer information:
  Info helgarbete v.27 hus 18 och hus 23

 • 2020-06-26
  Helgarbete v.26
  Tuve Bygg kommer tyvärr behöva bygga ställning runt Hus 18 (Prilyckegatan 103 – 105) den kommande helgen (27-28 juni). 
  Se länk för mer information:
  Info helgarbete v.26 hus 18

 • 2020-06-24
  Sommarbrev Tuve Bygg
  Se nedan för mer information:
  Sommarbrev v. 26 Gård 1
  Sommarbrev v. 26 Gård 2

 • 2020-06-24
  Tuve Bygg bryter strömmen förmiddagen den 26/6!
  Fredagen den 26/6 bryts strömmen i hus 24 (Prilyckegatan 91-93), hus 21 (Prilyckegatan 99-101), hus 22 (Prilyckgatan 95-97) mellan klockan 9.00-12.00. Se länk för mer information:
  Bryter strömmen gård 1

 • 2020-06-22
  Taklagsfika för första gården
  Måndagen den 22 juni bjöds första gården på taklagsfika för att fira att samtliga tak inom kort är klara.
  Se länk för mer information:
  GBG 38 Taklagsfika första gården

 • 2020-06-16
  Comhem – Analogt till digialt

  Har du en äldre tv kan du behöva byta till en nyare modell eller komplettera din tv med en digitalbox. Digitalboxen kopplar du enkelt in till din tv. Har du en TV som är från 2008 eller nyare så behöver du byta källa och/eller göra en kanalsökning.


 • 2020-05-28
  Veckobrev v.22 från Tuve Bygg till gård nr.1
  Se länk för mer information:
  Veckobrev v.22 gård nr.1

 • 2020-05-19
  Avgiftshöjning och öppet hus

  Föreningen får en avgiftshöjning på 3% från och med den 1 juli 2020.
  Öppet hus den 27 maj är inställt.

 • 2020-05-18
  Information gällande tak- och solcellsprojektet 
  Snart påbörjas tak- och solcellsprojektet på andra gården. Under dagarna delas ett informationsmaterial ut till alla boende på gården. Se länk för mer information:
  GBG 38 Information gård nr.2

 • 2020-05-05
  Markarbeten vid carport på Lillekärr Södra
  Det kommer att utföras markarbeten av Montins Trädgård och Mark vid carport på Lillekärr Södra där det idag finns ett besöksgarage för Mc och moped. De kommer att riva det för att anlägga två parkeringsplatser med laddstolpe. Föreningen återkommer med mer information när arbetet är utfört och laddstolpen är klart för laddning.

 • 2020-05-04
  Bygginfo från Riksbyggen och Tuve bygg
  Se nedan för mer information:
  GBG 38 första info gård nr2
  Skylt sidoentreprenörer information v. 19 Demontering takfläktar Prilyckeg 95-97
  Skylt sidoentreprenörer

 • 2020-05-03
  Solcellsbilder
  Se länk för bilder från takarbetet med solceller:
  Solcellsbilder

 • 2020-04-24
  Helgarbeten v.17
  Se länk för mer information:
  information v. 17 Helgarbete

 • 2020-04-17
  Veckobrev v.16 från Tuvebygg
  Se länk för mer information:
  Veckobrev hus 38 v.16 200416

 • 2020-04-08
  Veckobrev från Tuvebygg
  Se länk för mer information:
  Veckobrev hus 38 200408
 • 2020-03-20
  Klagomål på bilar
  Medlemmar får ha överseende för bilar och parkering i området, främst för att alla parkeringar på besök är upptagna av Tuve byggs underentreprenörer.
  När vi har arbeten som vattenläckor måste entreprenörernas bilar parkera tillfälligt i området för att de kan inte släpa omkring med arbetsmaterial.
  Föreningen utreder om det går att få fram fler parkeringsplatser för entreprenörer i området.

 • 2020-03-20
  Sopkvastar
  Föreningen har placerat ut sopkvastar vid genomgångar, carportar samt vid mc garage på Prilyckegatan. Sopkvastarna skall endast användas för att sopa undan gruset ifrån parkeringsplatser så att sopmaskinen kan få med sig gruset nästa vecka. När man har sopat klart lämnas de åter på plats där man har hämtat dem.

 • 2020-03-17
  Inställd Öppethus möte 25 mars.
  P.G.A coronaviruset ställer styrelsen in nästkommande öppethus träff. Behöver du kontakta styrelsen, skriv brev eller mail.

 • 2020-03-16
  Byggnation av ställning & tak arbeten.
  Prilyckegatan 95-97.

  Se följande länk för mer information:
  Information v. 11 Hus 22 200306

 • 2020-03-07
  Byte av låssystem till bommarna i föreningen
  Lås till bommar i föreningen har bytts ut på grund av att det inte finns reservdelar att få tag i längre till det gamla låssystemet, samtidigt som det är en säkerhetsåtgärd. Vill man låna bomnyckel kontaktar man dag och natt så hjälper vår fastighetsskötare till.

 • 2020-03-03
  Examensarbete i föreningen
  Vi heter Sanna och Hedvig och studerar samhällsbyggnad på Chalmers. Just nu skriver vi ett examensarbete om beslutsprocesser i bostadsrättsföreningar. Vi har haft ett möte med Riksbyggen och två styrelsemedlemmar och med detta meddelande vill vi presentera oss och vårt examensarbete till föreningens alla medlemmar. Syftet med examensarbetet är att bidra med en ökad förståelse till hur beslutsprocesser för hållbara renoveringar inom bostadsrättsföreningar kan förbättras. Ni är en av få föreningar i Sverige som väljer att satsa på solceller och genomföra en omfattande renovering för ökad hållbarhet. Därför tycker vi det är intressant att studera hur ni gick tillväga när ni tog beslut om att etablera solceller. För att genomföra vårt examensarbete behöver vi hjälp att svara på vår enkät, den kommer att skickas ut till alla hushåll i föreningen och vi vore väldigt tacksamma om ni vill ta er tid att svar på denna. Enkäten kommer skickas ut till er inom en månad och tar cirka 10 minuter att svara på.

  Har ni några frågor eller funderingar så kan ni kontakta oss på:
  Hedvig: staafh@student.chalmers.se
  Sanna: Sannani@student.chalmers.se


 • 2020-02-27
  Inbrottsförsök
  Det finns personer som sätter tejp på låskolven i föreningen för att se om boenden är hemma. Var uppmärksam på detta.

 • 2020-02-22
  Service, falsk anmälan, sanering
  Service av moluckerna genomfördes den 18/2. Det finns människor som anmäler sig på adresser i föreningen. Var uppmärksamma och kontakta Skatteverket om ni ser något. Sanering av sanitär har genomförts på Prilyckegatan 89 och 103.

 • 2020-02-22
  Hemsidan har uppdaterats med:
  Information om inloggningsuppgifter till tvättstuga: Fastighetskötare  – Information om kontrolluppgifter vid försäljning av lägenhet: Bra att veta

 • 2020-02-13
  Byggnation av Ställning
  Prilyckegatan 87-89.  Mer information finns på information v.7 ställning prl 87-89

 • 2020-01-23
  Byggnation av takskydd
  Fredag 24/1 kommer det material för ställningsbyggaren. Måndag 27/1  nästa börjar bygget av takskyddet. Följande länk ger mer information: Information v. 4 Prl. 91-93 och 99-101 200121

 • 2020-01-20
  Gårdsmöte 13/1: Ombyggnad av tak och solceller
  Projektet genomförs av Riksbyggen  och Tuve Bygg på uppdrag av styrelsen för föreningen.  Mer information finns i följande presentation:
  GBG 38 Gårdsmöte nr.1 2019-12-16

 •  2020-01-14
  Skyltar från mäklare på föreningens gårdar
  Mäklare har under en längre tid ställt upp skyltar på föreningens gårdar utan att ta ned dem. Det är inte tillåtet i föreningen att skyltarna står kvar en längre period om det inte pågår försäljning. Mäklare ska alltid ta ner skyltar efter sig om det inte pågår försäljning. 

 • 2019-12-11
  Gårdsmöte takbyte och solceller 16 december kl. 18.00 i Kärra församlingshem
  Inför projektstart vill vi bjuda in er till ett gårdsmöte där ni får all information som ni behöver.  Måndagen den 16 december kl 18.00 i Kärra församlingshem (Kärra församlingshem Lillekärr södra 45, 425 31 Hisings Kärra)
  Klicka här för mer info..

 • 2019-09-21
  Nu kan du boka lokaler och tvätt via hemsida eller app
   Mer info finns under den nya knappen ”Förening” — > ”Boka lokaler\tvätt”.

 • 2019-06-19
  Parkeringsärende sker INTE längre via telefon
  Alla parkeringsärende sker via Styrelsemailen, brev i styrelsens poståda eller när vi har öppethus.

 • 2019-06-19
  Bokning av pingisrum
  Bokning av pingisrum görs med nyckel taggen via tavlan utanför tvättstugan P101 på samma sätt som man bokar tvättider.

 • 2019-05-14
  Information takbyte och solceller
  ”Klicka här” för att öppna PDF informationen.

 • 2019-03-19
  Takprojekt/solceller
  All information om takprojektet/solceller finnas under menyn ”Förening –> Takprojekt/solcleller”.

 • 2019-03-03
  Fixartjänst – gratis hemhjälp för dig över 67år
  Norra Hisingen erbjuder gratis hemhjälp för dig som är över 67år. För mer info klicka på länken; ”klicka här”.

 • 2019-02-21
  Störningsjour får eget telefonnummer
  Nytt telefonnummer för störningsjouren 031 – 3949007. Alla ärenden förutom störningar kommer fortsätta via dag och natt.

 • 2018-12-18
  Radhusförråden på gavlarna
  Efter en besiktning visade sig att tak-och reglar på förråden var felkonstruerade och vattenskadade så vi beslutade att totalrenovera alla 8 förråden. Dessa hyrs ut till medlemar i vår förening.

 • 2018-12-18
  Trädgårdsavfall i fållan byter namn varje höst
  Efter den 31/10 använder vi som förening trädgårdsavfall fållan till att förvara grus för vinterns halkbekämpning, då förstår ju alla att man lägger inte sitt trädgårdsavfall varken på gruset, presenningen eller vid sidan om. Fållan öppnas igen efter vitsipporna dansat färdigt.

 • 2018-12-18
  Numrering radhus
  Som ni säkert sett har vi fått upp a,b,c osv på radhusen enligt den motion som bifölls vid förra årets stämma. Adressändring ska ske automatiskt och ni ska INTE skicka in adressändring.
  Om ni efter en period märker att ni får brev utan bokstavens tillägg så får ni kontakta det företaget och meddela dem er nya adress för då har inte de uppdaterat sitt adressregister.

 • 2018-12-18
  Betonprojektet
  Nu närmar det sig slutet! För att vi inte ska behöva utföra fler reparationer av betong samt den nya beläggningen på balkongerna är det EJ TILLÅTET att borra eller dylikt för att montera något på väggar eller tak eller balkar.
  Är ni tveksamma till om och vad ni kan hänga upp, kontakta styrelsen via mejl eller brev för godkännande. Speciellt viktigt är att EJ göra någon skada på balkongernas nya beläggning! Detta kan innebära att hela balkongens beläggning måste bytas och kostnaden kommer då att debiteras medlemmen. Var också försiktiga med mjukfogarna på balkongerna, placera tex inga stols- eller bordsben på fogen.

 • 2018-12-18
  Dränering
  Vi har börjat med att filma alla våra dagbrunnar för att se om vi har rätt demission på våra rör, detta är första steget mot att minska vatten i området.

 • 2018-12-18
  Snö
  Glöm inte att vi alla har ett ansvar att hålla våra egna trappor samt entréer fria från snö och halka, gäller även låg-och höghusen.

 • 2018-12-18
  När vi dansar ut julen 
  Då lägger alla sina julgranar och julgransris bakom cykel förrådet vid trädgårdsfållan.

 • 2018-12-18
  Vi söker sommarjobbare 2019 
  Är du minst 16 år och bor i vår förening och börjar tänka på att söka sommarjobb hör av gärna av dej.

 • 2018-12-18
  Tak-och solceller 
  För att kunna genomföra byte av tak samt installation av solceller kommer vi att behöva genomföra en extra stämma där vi tillsammans röstar för eller emot detta projekt. Tid-och plats återkommer vi med. Vi har ansökt och fått solcellsbidrag på 2,8 miljoner av Länsstyrelsen, som vi har fått beviljat.

 • 2018-12-18
  Uthyrning p-platser 
  Parkeringstelefon är stängd från 19 dec-8 jan 2019. Mail svaras under telefonens stängningstider.

 • 2018-12-06
  Källargångar tillfälligt avstängda 
  Källargångar på prilyckegatan 87-89, 103-105 samt lillekärr södra 192-194 stängs mellan 21.00-06.00 på grund av nattaktiviter.

 • 2018-11-23
  Källsortering
  Bra jobbat alla ni som källsorterar. Det håller föreningens kostnad nere och samtidigt mår vi alla bättre när vi får bo i en bättre miljö.

 • 2018-11-23
  Kör extra försiktigt inne på gårdarna
  Vi vill påminna alla att om ni måste köra inne på gårdarna så kör extra försiktigt.

 • 2018-04-18
  Brister på lekplatserna
  En vädjan om ni upptäcker fel och brister på lekplasterna så ring till dag och natt för åtgärd – 0771 860 860.

 • 2018-04-18
  Storstädning av bastun
  Storstädning av bastun kommer att ske 2 gånger per år, våren & hösten.

 • 2018-04-14
  Klinkers på balkongen
  Vi har upptäckt att en del använder klinkers på balkongen. Vi uppmanar att inte göra det nu när balkongen är ordninggjord. Vi rekommenderar att ni använder trallgolv.

 • 2017-12-24
  Bokning av kajutan och lyan
  Kommer att ske via dag och natt 0771-860 860 från den 1 feb 2018.Där kommer ärendet hamna hos vår fastighetsskötare som kommer att sköta kontakten.

 • 2017-06-12
  Sunfleet bilpool
  Styrelsen har glädjen att meddela att vi har fått en bil från Sunfleet till vår parkering på Lillekärr södra. Du kan hyra bilen per timme, per dag eller hur mycket du vill. Mer information hittar du här: https://www.sunfleet.com/. Föreningen hyr ut parkeringen till Sunfleet, bokning och eventuella frågor hänvisas till Sunfleet.

 • 2017-04-19
  Skrivelse till styrelsen
  Namn, adress och lägenhetsnummer måste finnas med när man lämnar in en skrivelse till styrelsen.


 • 2017-02-23
  Parkering till hantverkare
  När ni anställer en hantverkare var god att ge de info om vart gästparkeringarna finns eller låna ut er egna parkering.

 • 2016-10-20
  Fastighetsskötare
  Från och med första november kommer vi att ha fastighetsskötare på plats mån-fre 08.00-12.00. Alla frågor till fastighetsskötaren går via Dag & Natt på telefon: 0771 860 860.

 • 2016-06-01
  Rökning
  Vi vill även påminna er om att det i våra allmänna utrymmen råder rökförbud. Med allmänna utrymmen menas; hissar, källare, tvättstugor, förråd samt loftgångar.

 • 2016-04-01
  Markiser och glasa in balkongerna
  Tänk på att tillåtelse behövs om ni önskar att sätta upp markiser och glasa in balkongerna. Vid frågor, vänd er till styrelsen.

 • 2016-05-28
  Ytterdörrarna
  Vi påminner om att ytterdörrar tillhör föreningen och att man ej får göra någon påverkan på dem genom att t.ex. installera egna lås eller brevlådor.