Föreningen

Styrelsen
Valberedningen
Om föreningen
Om bostadsrätt
Lokaler
Fastighetsskötare
Sopor & avfall
Tv/bredband/telefoni
Takprojekt/solceller
Bra att veta
Boka lokaler\tvätt
Bopärm
Laddstationer


Information


 • 2023-08-09
  Kraftig regn – källarförråd
  Då vi har haft vatteninträngning på grund av kraftigt regn behöver ni som har källarförråd (under mark) gå ner till era förråd och kontrollera om ni fått in vatten.Plastpallar finns att hämta till förråden för att få upp saker från marknivå för att skydda från vatten. Plastpallarna hämtas via fastighetsskötaren.


 • 2023-07-05
  Återfå borttagen cykel
  Cyklar som inte var märkta med namn Lgh nr och år är borttagna och kan återfås mellan 07:30 och 08:30. Man får kontakta fastighetsexpeditionen 031-571098 eller via Natt & Dag 0771860860.


 • 2023-06-19
  Angående kommande avgiftshöjning
  Vi i styrelsen har efter samråd med Riksbyggen insett att vi behöver justera våra månadsavgifter. Styrelsen arbetar nära vår ekonom och har gjort så under en lång tid för att hitta lösningar för att ha en ekonomi i balans som också medför att våra fastigheter kan underhållas och utvecklas. Styrelsen behöver säkerställa en avgiftsnivå som är rimlig och hållbar över tid för att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi. Det främsta skälet till höjningen är att föreningens räntor på banklånen kommer att öka på ett sätt som ingen tidigare har kunnat förutse och vi har en hel del lån som förfaller under kommande verksamhetsår och därför behöver förnyas i en förmodad hög räntemiljö. Dessutom påverkar den höga inflationen det allmänna kostnadsläget för leverantörstjänster. Därtill har vi projekt i Underhållsplanen, t ex dränering vid radhusen, som vi skjutit upp p.g.a. den ekonomiska utvecklingen det senaste året för att inte äventyra ekonomin (där vi hoppas att kunna starta upp arbetet för åtminstone ett radhus).Styrelsen har därför tagit beslut att höja månadsavgiften med 5% per 2023-08-01.Vi är mycket medvetna om att dessa höjningar påverkar alla oss medlemmar, men det är nödvändigt för att föreningen ska kunna drivas framåt.

  Vi kommer att fortlöpande informera alla medlemmar om föreningens läge och hur vi arbetar framåt för att trygga föreningen och dess ekonomi.


 • 2023-05-22
  Störningsjouren
  Från och med 1juni 2023 kommer vi inte längre används oss av störningsjouren. Alla störningar från och med 1 juni ska mailas till styrelsen på styrelsen@gbghus38.seFöreningens ordningsregler gäller. Om du blir störd (kraftig störning) av granne kan du maila och anmäla detta till Styrelsen. Tänk på att uppge vad störningen gäller, lägenhetsnummer på den som stör samt ditt namn och lägenhetsnummer.


 • 2023-02-15
  Rensning av cykelförråd och allmänna cykelställ.
  Senast den 30/5 ska man märka upp sin/sina cyklar med LGH-nummer, namn och år (2023). Allt som inte är upmärkt kommer att kasseras.


 • 2022-12-14
  Bastun stängd tillsvidare
  Vi stänger bastun från och med 18/12 och alla kommande bokningar är avbokade.


 • 2022-12-08
  Hjärtstartare
  Nu har vi vår egna hjärtstartare på plats. Den finner man utanför styrelse okalen på Prilyckegatan 121.


 • 2022-11-14
  Bokning av Kajutan
  Kajutan kommer att vara stängd dessa datum år 2023:
  5-6/1
  7-10/4
  30/4
  1/5
  18/5
  27-28/5
  6/6
  23-25/6
  3-4/11
  24-26/12
  31/12


 • 2022-10-20
  Elförbrukning
  Styrelsen ser gärna att medlemmar är uppmärksamma på elförbrukning under höst och vinter eftersom det blir svalare i temperatur för att undvika höjning av medlemsavgiften.Sopor och sortering
  Medlemmar slarvar med sopsortering och det påverkar föreningens kostnader för sopsortering. Styrelsen uppmanar medlemmar att läsa instruktioner vid mollucker och källsortering om medlem är osäker på hur sopor ska sorteras.


 • 2022-09-23
  Dränering
  På grund av rådande världsläge med ekonomi, räntor och materialkostnader kommer föreningen att skjuta på dräneringen till tidigast hösten


 • 2023-09-23Överskottsel
  Producerar föreningens solceller mer el än vad föreningens hushåll kan förbruka så säljs det vidare:
  200701-210630 = 17.640kr
  210701-220630 = 70.155kr


 • Tvätt
  Vid intresse att tvätta med DIRO (utan tvät- och sköljmedel) på Prilyckegatan 103-105 ta
  kontakt med fastighetsskötaren.

 • 2022-09-17
  Trädgårdsfålla
  I platsen för trädgårdsavfall ska endast grenar, gräs och liknande läggas och EJ grus, träd m.m. Från oh med den 1 november till till och med den 30 april är det en grusfålla.
  Se hemsidan för mer information om hur medlem använder trädgårdsfållan. Två parkeringsplatser
  För närvarande är det lång kö för en andra parkering. Medlem som har en andra parkeringsplats och inte använder den får gärna säga upp den för att erbjuda platsen till medlem utan någon parkeringsplats..Ny förvaltare
  Föreningen har fått en ny förvaltare från Riksbyggen som heter Samuel Jeremejeff och som ersätter Christian Stefansson.


 • 2022-08-29
  Säljare
  Bostadsrättsföreningen har inga avtal med dörrknackande säljare. Styrelsen informerar om det ändras.


 • 2022-05-12
  Tvättider
  Tvättider är måndag till fredag kl. 8:00-20:00 (torktid till kl. 21:00), lördag kl. 8:00-17:00 och söndag
  kl. 11:00-17:00 (torktid till kl. 18:00).


 • 2022-03-08
  Strömavbrott
  Vid strömavbrott fungerar taggen till de dörrar som behöver tagg i ca 2h innan batteriet
  laddas ur.El- och hybridbilar
  Styrelsen förbjuder att ladda el- och hybridbilar med motorvärmaruttaget. Överträdes
  beivras.Gräsklippning och snöröjning
  Från och med den 1 maj har föreningen en ny entreprenör, Trädgårdstjänst Göteborg, som kommer att ansvara för gräsklippning och snöröjning i föreningen.


 • 2022-03-06
  Lägenhetsutdrag
  Medlem beställer lägenhetsutdrag för sin lägenhet genom att kontakta Riksbyggen och begära ett lägenhetsutdrag:
  Telefon: 0771 -860 860
  E-post: BOA@riksbyggen.se


 • 2022-02-05
  InformationMedlemmar ombeds mejla information till styrelsen via mejlen styrelsen@gbghus38.se.
  För felanmälan kontaktar man Dag och Natt via telefon: 771-860 860. Felanmälan tas ej emot via styrelsens mejl eller telefon.
  För störningar kontaktar man Störningsjouren via telefon: 031 – 3949007. Störningar tas ej emot via styrelsens mejl eller telefon.


 • 2022-02-03
  DIRO till tvättmaskinerna på Prilyckegatan 103-105Föreningen kommer kostandsfritt att få testa ett nytt tvättsystem från företaget SWATAB. Det är ett nytt sätt att tvätta via Diro som kopplas på de befintliga maskiner för att slippa kemikalier och medlemmarna behöver inte använda tvätt och sköljmedel. Klicka på länkarna nedan för mer info om DIRO.
  DIRO
  Tekniksk beskrivning
  Bruksanvisning och tvättråd


 • 2021-12-17
  Fria besök på återvinningscentralen från 1/1-2022
  Från och med 1 januari 2022 är det fria besök på återvinningscentralen. Det innebär att man inte längre behöver uppvisa ÅVC-kort för att komma in på anläggningarna.


 • 2021-12-10
  MC-garage
  I MC-garage får endast fordon med två hjul förvaras.


 • 2021-12-06
  Bilvärmare
  Se bifogad information om bilvärmare:
  Garo bilv.


 • 2021-11-20
  VVS och el
  Inför renovation av bland annat kök är det bra att veta att VVS och el ska göras av ett auktoriserat företag.


 • 2021-10-09
  Tak- och solcellsprojektet
  En sammanfattning om tak- och solcellsprojektet finns under “Övrigt” i fliken “Dokument”.


 • 2021-10-04
  Pingisrum
  Det finns möjlighet att boka pingisrum för två timmars sammanhängande speltid kl. 10:00-18:00 via bokningstavlan i tvättstugan eller via app.


 • 2021-04-26
  Information om dräneringsprojektet
  Se följande länk för mer information om kommande dränering:
  Information dräneringsprojekt


 • 2021-04-01
  Trappstädning 
  Se följande för mer information om trappstädning:
  Stad


 • 2021-03-26
  Nyfikna på hur mycket solel föreningen producerar? 
  Se visualisering av producerad solel här: Takprojekt/Solceller
  Visualisering av producerad solcellsenergi finns på TV-skärm i fönstret vid fastighetsskötarens expedition.


 • 2021-03-21
  Vattenförbrukning
  Se följande tips för att spara vatten i hemmet:
  Vattentips i hemmet
  Tipsen finns under “Övrigt” i “Dokument”.


 • 2021-02-11
  Parkeringsautomater
  Parkeringsautomater är borttagna. Betalning sker via app och sms framöver.


 • 2021-02-08
  Laddstationer 
  Via appen för laddstationer kan man se om laddstationer är lediga eller upptagna.


 • 2020-05-03
  Solcellsbilder
  Se länk för bilder från takarbetet med solceller:
  Solcellsbilder


 • 2019-09-21
  Nu kan du boka lokaler och tvätt via hemsida eller app
   Mer info finns under den nya knappen “Förening” — > “Boka lokaler\tvätt“.


 • 2019-03-03
  Fixartjänst – gratis hemhjälp för dig över 67år
  Norra Hisingen erbjuder gratis hemhjälp för dig som är över 67år. För mer info klicka på länken; “klicka här“.


 • 2018-12-18
  Trädgårdsavfall i fållan byter namn varje höst
  Efter den 31/10 använder vi som förening trädgårdsavfall fållan till att förvara grus för vinterns halkbekämpning, då förstår ju alla att man lägger inte sitt trädgårdsavfall varken på gruset, presenningen eller vid sidan om. Fållan öppnas igen efter vitsipporna dansat färdigt.


 • 2018-11-23
  Källsortering
  Bra jobbat alla ni som källsorterar. Det håller föreningens kostnad nere och samtidigt mår vi alla bättre när vi får bo i en bättre miljö.


 • 2018-11-23
  Kör extra försiktigt inne på gårdarna
  Vi vill påminna alla att om ni måste köra inne på gårdarna så kör extra försiktigt.


 • 2018-04-18
  Brister på lekplatserna
  En vädjan om ni upptäcker fel och brister på lekplasterna så ring till dag och natt för åtgärd – 0771 860 860.


 • 2018-04-18
  Storstädning av bastun
  Storstädning av bastun kommer att ske 2 gånger per år, våren & hösten.


 • 2017-04-19
  Skrivelse till styrelsen
  Namn, adress och lägenhetsnummer måste finnas med när man lämnar in en skrivelse till styrelsen.


 • 2017-02-23
  Parkering till hantverkare
  När ni anställer en hantverkare var god att ge de info om vart gästparkeringarna finns eller låna ut er egna parkering.


 • 2016-06-01
  Rökning
  Vi vill även påminna er om att det i våra allmänna utrymmen råder rökförbud. Med allmänna utrymmen menas; hissar, källare, tvättstugor, förråd samt loftgångar.


 • 2016-04-01
  Markiser och glasa in balkongerna
  Tänk på att tillåtelse behövs om ni önskar att sätta upp markiser och glasa in balkongerna. Vid frågor, vänd er till styrelsen.


 • 2016-05-28
  Ytterdörrarna
  Vi påminner om att ytterdörrar tillhör föreningen och att man ej får göra någon påverkan på dem genom att t.ex. installera egna lås eller brevlådor.