Om föreningen

Välkommen till Göteborgshus 38, Hisings Kärra

Vi hoppas att du ska trivas i vår gemensamma bostadsrättsförening. Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet och som föreningsmedlemar äger vi tillsammans fastigheterna.  Det innebär att vi har stora möjligheter att utveckla boendet på det sätt som vi vill. Om medlemmarna är villiga att ta ansvar för olika uppgifter i föreningen, ökar möjligheterna till ett trivsamt och bra boende med välskötta fastigheter och ekonomi.

Läs våra stadgar, ordningsregler samt övrigt material som reglerar mycket av verksamheten i vår bostadsrättsförening.

Vår förening
RB Göteborgshus 38 består av 431 lägenheter. Husen byggdes under 1974-75 och vi har flera medlemmar som har bott här från begynnelsen. Vår förening har en förvaltare som heter Riksbyggen. De förvaltar vårt underhåll och vår ekonomi, föreningen betalar för dessa tjänster. De har även en plats i vår styrelse som ledamot. Det är styrelsen som tar beslut i föreningen. Styrelsen består av ett antal ledamöter och suppleanter, detta styrs av stadgarna. Dessa väljs på årsmötet. Efter årsmötet konstituerar sig styrelsen och fördelar de olika posterna (ordförande, vice ordförande, sekreterare osv). Föreningen har brutet räkenskapsår så årsmötet hålls på hösten (november).

Lägenheter
Vår förening har både 1:or, 2:or, 3:or och 4:or fördelade på flervånings hus och radhus. Radhusen har 4 rum och i några finns en källare. Dessa räknas ändå som 4:or eftersom källaren är en biarea, denna kan inredas men räknas ändå som biarea. (biarea räknas ej som boyta och andra försäkringsvillkor gäller)

Gårdar
I föreningen har vi fyra gårdar.

Gula gården
Lillekärr södra 164-166, 168-170, 172-174, 176-178

Fastighetsbeteckning Kärra 55:2

Röda gården
Lillekärr södra 180-182, 184-186, 188-190, 192-194

Fastighetsbeteckning Kärra 55:1

Gröna gården
Prilyckegatan 103-105, 107-111, 115-119, 121-123

Fastighetsbeteckning Kärra 43:10

Rosa gården
Prilyckegatan 87-89, 91-93, 95-97, 99-101

Fastighetsbeteckning Kärra 43:11, Kärra 43:12

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd. Nummer på förråd ska stämma överens med det nummer som står på dörren. I radhus med källarplan finns förrådet i lägenheten. Föreningen har ett antal extra förråd som man kan hyra. Om du vill sätta upp dig i kö kontakta föreningen.

Parkering
Till varje lägenhet erbjuder vi också en parkering med avgift. Man kan sätta upp sig i kö för att få hyra en extra parkering eller byta till carport. Det finns även parkering inomhus för MC, till dessa är det kö. Både på Prilyckegatan och Lillekärr Södra finns också möjlighet till att parkera MC och moped utomhus under tak på särskild plats, dessa är gratis.

El och värme samt vatten
El och vatten ingår i månadsavgiften. Detta betalar vi gemensamt i föreningen.  Värmen (bränsleavgift) specificeras på avgiftsavin beräknat på boyta.

Fastighetsbeteckning
Se ovan under rubriken gårdar.

Lägenhetsnummer
När du kontaktar styrelsen eller Riksbyggen så ska du alltid tala om ditt lägenhetsnummer. Detta är tresiffrigt och står på dörren. Skattemyndigheten har ett annat, fyrsiffrigt, nummer på din lägenhet men detta ska inte användas ”internt” i föreningen. Ibland efterfrågas dock detta nummer och du finner det i dokumentet ”Nya lägenhetsnummer”. Dessa nummer behöver du vid kontakt med myndigheter.

Karta

karta