Balkong/uteplats/loftgång

Ordningsregler balkong, loftgång och uteplats samt övrig utemiljö
I vår förening har vi lägenheter med balkonger, loftgångar och uteplatser. Du som bostadsrättsinnehavare får använda dessa men du har också skyldighet att sköta om dem enligt nedan. Som medlem i vår förening måste du följa detta.

Loftgångar
Dessa får möbleras endast så att det är möjligt för alla att passera utan problem, då loftgång räknas som allmän plats. Det ska vara städat och se trevligt ut för allas trivsel. Loftgång får ej städas så att det drabbar granne över, under eller vid sidan av. Förvara ej brandfarligt material här då detta ökar spridningsrisken vid brand.

Balkong
Dessa får möbleras. Inglasning får ske efter förfrågan och tillåtelse av styrelse. Bygglov söker du själv via byggnadsnämnden och en bifogad kopia på beslutet från byggnadsnämnden ska skickas till styrelsen. Markis får sättas upp efter förfrågan och tillåtelse av styrelse. Om föreningen behöver komma åt betong eller annan yta ska nedmontering av inglasning och markis arrangeras och bekostas av den boende. Förvara ej brandfarligt material här då detta ökar spridningsrisken vid brand.

Uteplats
Uteplatser ska skötas och hållas fina för allas trivsel. Gräs ska klippas, planteringar och stenplattor rensas och spolas rena. Du får ej slänga ut gräsklipp och annat trädgårdsavfall på gräsmattan utanför din avgränsning, detta slänges i kompostfållan vid parkeringen på Prilyckegatan.

Varje medlem ska på sin uteplats rengöra och olja staket varje år samt ersätta och laga vid behov. Det ska vara så likt som möjligt i färg och design som befintligt.

Altan får byggas över hela uteplatsen om så önskas. Den ska vara i direkt anslutning till mark samt att den måste byggas så att det möjliggör rengöring och oljning av staket. Denna ska också rengöras och oljas för allas trivsel. Om föreningen behöver tillgång till uteplats ska nedmontering arrangeras och bekostas av den boende.

Förvara ej brandfarligt material här eller under balkong då detta ökar spridningsrisken vid brand.

Paviljong får sättas upp om denna är nedmonterbar. Paviljongen får endast ha tygbeklätt tak, tygbeklädda väggar om dessa är tillfälliga. Paviljongen får ej täcka hela uteplatsen.

Grill
Det är endast tillåtet att grilla med el- eller gasolgrill på balkong. Gasolgrill, elgrill och kolgrill är tillåtet på uteplatser. Tänk på att grilloset kan störa din granne, visa hänsyn.

För förvaring av gasol gäller följande (enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap):

Öppen, ej inglasad balkong max 30 l (P11)
Inglasad balkong eller inomhus max 5 l (blå campingbehållare)

Gasol får ej förvaras i källare, förråd eller garage.

Parabol
Parabol får EJ monteras på fasad. Parabolen får endast stå på golv, ej synlig utifrån. Får ej placeras på loftgång.

Pool/bassäng
Mindre barnpool får användas på uteplatser. Vatten får EJ tömmas ut på gräsmatta eller mot husfasad.  Vi har stora problem med inträngning av vatten i våra källare. Vattnet tömmes försiktigt i omgångar, används med fördel för att vattna planteringar och blommor.

Sopning
Varje vår sopas våra gångvägar och parkeringar. Inför detta kommer information och då ska du sopa rent din parkering och uteplats så att den som sopar upp gruset får med så mycket som möjligt och vi slipper det på våra gångvägar och parkeringen. Man får inte sopa ut grus på våra gräsmattor.