Sopor & avfall

Sopor, återvinning, trädgårdsavfall och övriga sopor/avfall

Sopor
Föreningen använder sig av s k molucker (kärlen som är under jord). De finns både på Prilyckegatan och Lillekärr Södra.

Det finns ett antal molucker för brännbart avfall/restavfall och ett antal för komposterbart/matavfall. I de komposterbara får endast matavfall slängas och endast i avsedda papperspåsar. Inga andra påsar eller plastpåsar.
Påsarna finns att hämta vid moluckerna.

För moluckerna måste man ha nyckel och det är bara föreningens medlemmar som får slänga brännbart eller komposterbart där. Soporna vägs så desto mer vi sorterar desto billigare blir det för föreningen.

Nytt fr.o.m. 2024 är att kommunen debiterar kunder “straffavgift” för allt felsorterat avfall (matavfall som ligger bland restavfall och tvärtom). För att inte åsamka oss onödiga kostnader – som drabbar oss alla på sikt genom att det påverkar vår ekonomi negativt – var noggrann med sorteringen!

Återvinningsstationen
Den som finns på föreningens mark är den på föreningens parkering på Prilyckegatan. Den ägs däremot inte av föreningen utan av Göteborgs stad, Kretslopp & Vatten.

Dessa är också ansvariga för städning och hämtning. Om man upplever stationen full eller nedsmutsad ska man skriva till www.goteborg.se/felanmalavs för att de ska komma och städa eller tömma.
Uppge nr 7781, begär städning av återvinningsstation (Prilyckegatan)

Trädgårdsavfall
På Prilyckegatans parkering finns en fålla där man vår och sommartid får slänga sitt trädgårdsavfall. Man får ej slänga det i påsar eller med krukor, endast det rena trädgårdsavfallet får slängas. Under vintertid används fållan till grus och så länge det finns grus får man ej slänga trädgårdsavfallet där. Vid juletid får man slänga sin gran där. Större grenar osv mals ner till flis som sedan läggs på våra rabatter.

Kläder
På parkeringen nedanför torget, vid Pizzahuset samt Prilyckegatans parkering finns insamlingsbehållare där du kan slänga kläder.

Farligt avfall
Farligt avfall-bilen åker regelbundet runt och ställer sig så att du där kan lämna in farligt avfall. Se Göteborgs stads hemsida (eller googla farligt avfall bilen) för mer information. I övrigt hänvisas du till Tagene återvinningsstation som är närmast. Som boende i Göteborgs stad är det kostnadsfritt.

Avfall som ej får slängas i moluckerna
För detta hänvisar vi er till närmaste tipp, närmast för oss är Tagene återvinningsstation. Som boende i Göteborgs stad är det kostnadsfritt från och med 1 januari 2022.


Vid större eller farligt avfall/sopor hänvisar vi er till nedanstående länkar

Renova – Tagenes återvinningscentral: Klicka här för att gå vidare..
Farligt avfall Göteborg: Klicka här för att gå vidare..

Ju mer vi sorterar och hjälper grannen att slänga på tippen, desto billigare blir det för oss alla!