Parkeringsärenden

Parkeringsärenden:
Mejl: Styrelsen@gbghus38.se
Brev i brevlåda: Styrelselokalen finns i källarplan på Prilyckegatan 121