Bra att veta

Detta ska du få av säljaren när du köper lägenhet:

  • Samtliga nycklar minst 3 st till patentlås och 3 st till niotillhållarlåset (överlåset).
  • 2 st husnycklar (HN) för mat-och restavfall
  • 2 st plastnycklar (tags) för entré till källare, bokning av tider till tvättstuga.
  • RB förening 38’s Årsredovisning från senaste årsmöte.
  • Vem (vilken firma) som gjort jobb för El och VVS i lägenheten. (Ansvarsfråga).
  • Föreningens bopärm, senast i samband med kontraktskrivningen.
  • Föreningens stadgar

Elementrör
Rör till elementen går utefter golvet runt hela lägenheten. Tänk på det när du renoverar, så att inte allvarliga läckage uppstår.

Ombyggnation och renovering
Vid större arbeten i din lägenhet så ska du tillfråga styrelsen.

Inglasning balkong
Om du vill glasa in din balkong behöver du föreningens tillstånd och bygglov.
Kontakta styrelsen för föreningens tillstånd.
Bygglov ansöker du om i kommunen. Ett tips är att be säljaren eller leverantören om hjälp med ansökan.
Se nedan för mer information om bygglov:
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/

Utelåsning
Fastighetsskötaren har tillgång till huvudnyckel i vissa fall. (Dock inte ifall du eller föregående boende har bytt lås). Denna kan han använda sig av om du under hans arbetstid (07.00 – 11.00) skulle låsa dig ute, men då måste du själv försöka få tag på honom i området. Var också beredd på att om han inte känner igen dig, så kan han neka att öppna om du inte kan legitimera dig på något sätt.

Utanför fastighetsskötarens arbetstid kontaktar du Larmtjänst som då ordnar så att du kommer in. Detta måste du betala direkt på platsen.

Kontrolluppgifter vid försäljning av lägenhet
Ansökan av blanketten Kontrolluppgift/KU55 via Riksbyggen.
Telefon: 0771-860 860, eller
Mejl: info@riksbyggen.se