Laddstationer

Medlemmar kan kontakta fastighetsskötaren via Dag & Natt på telefon 0771- 860 860 eller via www.riksbyggen.se för tidsbokning av elbilsparkering.

Via appen Cloudcharge för laddstationer kan man se om laddstationer är lediga eller upptagna.
Följande är en instruktion för anslutning av av laddstationen till Cloudcharge:
Instruktion laddstation

Kontakta därefter fastighetsskötaren för behörighet till appen.