Valberedning

Kontakta valberedningen:
Mejl: valberedningen@gbghus38.se

Föreningens valberedning 2022/2023 består för närvarande av:

1. Lisa Olsson

2. Lotta Heimer