Valberedning

Kontakta valberedningen:
Mejl: valberedningen@gbghus38.se

Föreningens valberedning 2018 består för närvarande av:

1. Mats Lundqvist – tel. 070-55 66 59

2. Torbjörn Forsberg – tel. 0709 – 45 40 68