Dokument

Informationsblad
Badrumskoncept
Fixartjänst (gratis hemhjälp)

GBGhus38
Bopärm
Boka tvättid i tvättstugorna
Stadgar

Riksbyggen
Medlemsfullmakt stämma
Blankett Reparationsfond Uttag
Blankett Anmälan Autogiro
Andrahandsuthyrning

Årsredovisning
2023 Årsredovisning
2022 Årsstämma Protokoll
2022 Extra årsstämma Protokoll
2022 Årsredovisning
2021 Årsstämma Protokoll
2021 Årsredovisning
2020 Årsstämma Protokoll
2020 Årsredovisning
2019 Extra årsstämma Protokoll
2019 Årsstämma Protokoll
2019 Årsredovisning
2018 Årsstämma Protokoll
2018 Årsredovisning
2017 Årsstämma Protokoll
2017 Årsredovisning
2016 Årsstämma Protokoll
2016 Årsredovisning
2015 Årsstämma Protokoll
2015 Årsredovisning
2014 Årsstämma Protokoll
2014 Årsredovisning
2013 Årsstämma Protokoll
2013 Årsredovisning
2012 Årsstämma Protokoll
2012 Årsredovisning
2011 Årsstämma Protokoll
2011 Årsredovisning
2010 Årsredovisning

GDPR
Informationsblad
Policy – hantering av personuppgifter

Övrigt
Skatteverkets nya lägenhetsnummer
Medlem i BRF
Brandskydd i ert hem
Vattentips i hemmet
Ordlista inför årsstämman
Tak och Solcellprojektet 2019-2021

Energideklarationer
Energideklaration Prilyckegatan 87
Energideklaration Prilyckegatan 91
Energideklaration Prilyckegatan 95
Energideklaration Prilyckegatan 99
Energideklaration Prilyckegatan 103
Energideklaration Prilyckegatan 107
Energideklaration Prilyckegatan 117
Energideklaration Prilyckegatan 121
Energideklaration Lillekärr södra 164
Energideklaration Lillekärr södra 168
Energideklaration Lillekärr södra 172
Energideklaration Lillekärr södra 176
Energideklaration Lillekärr södra 180
Energideklaration Lillekärr södra 184
Energideklaration Lillekärr södra 188
Energideklaration Lillekärr södra 192