Valberedningen

Föreningens valberedning 2022/2023 består för närvarande av:

1. Lisa Olsson

2. Lotta Heimer

Mail: valberedningen@gbghus38.se

Valberedning jobbar på att säkerställa att föreningen har väl motiverade och engagerade förtroendevalda i styrelse och på valbara poster. Intresserad?
Ta kontakt med någon oss och berätta lite om dig själv och varför du är intresserad av att bli invald i vår styrelse.
Du kan enkelt komma i kontakt med valberedningen via mail.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen