Valberedningen

Föreningens valberedning 2019/2020 består för närvarande av:

1. Mats Lundqvist – tel. 070-55 66 59

2. Torbjörn Forsberg – tel. 0709 – 45 40 68

Mail: valberedningen@gbghus38.se

Valberedning jobbar på att säkerställa att föreningen har väl motiverade och engagerade förtroendevalda i styrelse och på valbara poster. Intresserad?
Ta kontakt med någon oss och berätta lite om dig själv och varför du är intresserad av att bli invald i vår styrelse.
Du kan enkelt komma i kontakt med valberedningen via mail, telefon eller sms.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen